کارتن ساده

همه ما در زندگی با کارتن اشنایی داریم و اینجا با مضموم کارتن ساده و لمینتی اشنا می شویم

کارتن ساده ترکیب 3 لایه یا 5 لایه کاغذ است که به گستردگی در بسته بندی به کار می رود

کارتن 3 لایه شامل 2 لایه کاغذ صاف برای رویه و زیره و یک لایه کاغذ چین دار است که اصطلاحا به ان فلوت گفته می شود  برای ما بین انها

و کارتن 5 لایه  شامل 3 لایه کاغذ در زیر و رو و دو لایه میانی فلوت میان کارتن است  را شامل می شود

هر اندازه  استحکام بیشتری نیاز باشد وزن کاغذ های  مصرفی بالاتر و فلوت قوی تری استفاده می گردد

فلوت در واقع تعیین کننده اصلی استحکام کارتن می باشد و طبق استاندارد به F،E،C،B،A

تقسیم بندی می شود

تفاوت اصلی کارتن  ساده و لمینتی ، یک لایه فقط چاپ شده روی کارتن می باشد که ان را به کارتن لمینتی تبدیل می کند