همکاری و نظرسنجی پرسنل نفیس با واحد طراحی  پیرامون ایده پردازی محصولات مشتریان شرکت نفیس :

شرکت نفیس با استفاده از تیم مجرب اتاق فکر طراحی می تواند برای تولید کارتن نفیس ویژه محصولات شما ، بهترین و جدیدترین ایده ها را ارايه نماید. این فرآیند برای تمام مراحل ساخت یک جعبه با ایده پردازی های نوین و به روز صورت می پذیرد.