آدرس کارخانه و دفتر مرکزی:
اصفهان،شهرک صنعتی جی،خیابان دهم،پلاک ۱۹
تلفن:
۰۳۱۳۵۰۴۰
۳۵۷۲۰۴۱۳-۱۵
۳۵۷۲۰۵۱۴-۱۶
دفتر تهران:
میدان جمهوری،ابتدای خیابان جمهوری،پلاک ۱۶۰۰
تلفن:
۶۶۹۴۲۵۹۱
۶۶۹۴۲۵۹۲
فکس:
۶۶۹۴۲۵۹۳
پیامک انتقادات و پیشنهادات:
۳۰۰۰۱۹۹۸
ایمیل:
info@matris.ir

ارتباط با کارشناسان فروش

تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۰۴۰

مهسا محرابی

کارشناس فروش


داخلی ۵۴

الهام مشتاق نیا

کارشناس فروش


داخلی ۵3

مدیران ماتریس

خانم کشـــانی مدیـــر فروش


امیـــر کشـــانی هیــــات مدیــره


حمیـــدرضا کشـــانی مدیرعامل


اکــــبرقـــدرخـــواه هیــــات مدیــره


محمدکشانی‌ رئیس‌هیات‌مدیره


با ما در ارتباط باشید

نام شما (*)

ایمیل شما (*)

موضوع

پیام شما